Temelde Sulu Soğutma Uygulamaları için Serbest Soğutma olarak kategorize edilen Serbest Soğutma teknikleri merkezi bir soğutma grubundan sağlanan soğuk su üretiminin maliyetini azaltmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Soğutma suyu ihtiyacı olan sistemlerde uygulanan Serbest Soğutma, ortamın düĢük hava sıcaklığından faydalanarak soğuk su üretici grubun (chiller) kompresörünün çalıĢması olmaksızın ya da kısmen çalıĢtırılarak soğutma suyu elde edilmesidir.