Mekanik tesisatların projelendirilme sinde çok farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Projenin kalitesi, tasarlayan ile uygulayan arasındaki iletişimin düzgün yapılmasıyla doğrudan orantılıdır. Bu yazıda özellikle, tasarım safhalarının nasıl olması ve hangi bilgileri içermesi gerektiği konusuna dikkat çekilmektedir.