Blog

Yapı Bi̇lgi̇ Si̇stemi (BIM) ile Mekani̇k Tesi̇sat Projeleri

16 Eylül 2020

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ülkemizde inşaat sektöründe proje aşamasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir. Bu sistem ile parametrik modeller oluşturulup binanın inşaatı için gerekli olan tüm projeler elde edilmekte ve…

Blog

Isıtma Sistemleri Uygulama

27 Haziran 2020

HEMEN ARA Isıtma Sistemleri Uygulama Home Daha konforlu bir yaşama alanı için, özellikle kış aylarında soğuk havaların etkisini azaltacak tedbirlerin alınması önemlidir. Bu amaçla da kalorifer, doğalgaz, klima gibi farklı…

Blog

Soğutma Yöntemleri

31 Aralık 2019

HEMEN ARA Soğutma Yöntemleri a) Eriyik teşkiliyle soğutma b ) Gazların genişlemesi ile soğutma c)Termoelektrik soğutma d) Vortex tüpüyle soğutma e)Manyetik soğutma f) Para manyetik soğutma g)Nemlendirmeli soğutma h)Absorbsiyonlu soğutma…

Blog

Soğuk Sulu İklimlendirme Ve Proses Soğutma Uygulamaları

31 Aralık 2019

HEMEN ARA Temelde Sulu Soğutma Uygulamaları için Serbest Soğutma olarak kategorize edilen Serbest Soğutma teknikleri merkezi bir soğutma grubundan sağlanan soğuk su üretiminin maliyetini azaltmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Soğutma suyu…

Blog

Soğuk Oda Isı Yükü Hesaplama Ve Soğutma Ekipmaları Seçim

31 Aralık 2019

HEMEN ARA Bu yazının amacı endüstriyel ve ticari amaçlı kullanılan soğuk odaların toplam ısı yükünü hesaplayan ve buna uygun soğutma ekipmanları seçimi sağlayan Cold-Sim yazılımı hakkında bilgi vermektir. Web tabanlı…

Blog

Enerji Tesislerinde Kullanılan Radyatörlerde (Kuru Soğutucular) Enerji Verimliliğine Etki Eden Faktörler

31 Aralık 2019

Enerji tesislerinde kullanılan radyatörlerin tasarım ve seçimi için gerekli veriler istenen soğutma kapasitesi, ortam giriş havası kuru ve yaş termometre sıcaklıkları , akışkan (glikol/su) giriş ve çıkış sıcaklıkları, glikol oranı,…

Blog

Kuru Soğutuculu Doğal Soğutma Uygulamaları

31 Aralık 2019

Enerji tesislerinde kullanılan radyatörlerin tasarım ve seçimi için gerekli veriler istenen soğutma kapasitesi, ortam giriş havası kuru ve yaş termometre sıcaklıkları , akışkan (glikol/su) giriş ve çıkış sıcaklıkları, glikol oranı,…

Blog

Yapı Mekanik Tesisat Projelendirmesinde Kalite

27 Aralık 2019

Mekanik tesisatların projelendirilme sinde çok farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Projenin kalitesi, tasarlayan ile uygulayan arasındaki iletişimin düzgün yapılmasıyla doğrudan orantılıdır. Bu yazıda özellikle, tasarım safhalarının nasıl olması ve hangi bilgileri içermesi…